Kurz výroba vlastní hlíny pro pokročilé

Kurz Vroba Hliny 2

Kurz výroba vlastní hlíny pro pokročilé

Kurz výroba vlastní hlíny pro pokročilé se provádí individuálně na objednávku v měsících duben květen červen červenec srpen září a řijen.

Objednání je možné nejlépe 14 dní předem pro zajištění volného místa na telefonu v kontaktu nebo emailem.

Na kurzu se máte možnost naučit se jak najít hlínu způsoby přípravy a zpracování až do fáze kdy jde na výrobu.

Tento kurz trvá 2 dny a pro odebrání vyrobené hlíny a její posouzení jeden den zhruba po měsíci od zpracování. To v případě mokrého procesu u suchího procesu je hlína k odebrání okamžítě.

Následně její obohacení a změnu vlastností např šamot lupek a další.

Cena kurzu je 4000kč na osobu děti zdarma.

Ubytování je možné v penzionu u Modré kočky Votice cca 10 km nebo u nás na zahradě ve vlastním stanu.

U výroby raku keramiky nikdy nic neočekávejme . Maximálně rozvoj změnu a pochopení..

Neznámá osobnost.

Kurz výroba vlastní hlíny pro pokročilé

Kurz výroba vlastní hlíny pro pokročilé vám pomůže rozšířit vaše znalosti na praktické i teoretické rovině. Cílem tohoto kurzu je výroba hlavně kvalitnější keramické hlíny. Hodně jemná kamenina a šamotová hlína. Každý učastník si odveze cca 50 kg své vlastnoručně vyrobené keramické hlíny. Kurz výroba vlastní hlíny je vhodný pro všechny, kdo absolvovali základní kurz výroby hlíny.

Keramika jako nejstarší řemeslný materiál vznikla pravděpodobně v Mezopotámii. Dělí se na hrubou a jemnou keramiku. Hlína se dělí dle druhu na krátkou a mastnou dlouhou. Kurz výroba vlastní hlíny pro pokročilé vám ukáže, že hlína obsahuje zpravidla plastické složky, 18-30% jílů, 35-50% kaolínů, 20-22% křemičitého písku, 2-12 % střepů.  Keramika je velmi tvrdý a silný materiál, ale při drobných kazech a nedokonalostech je velmi křehká. Kurz výroba vlastní hlíny pro pokročilé vás naučí pracovat s kvalitní keramickou hlínou. Ukážeme si jaké použít suroviny, v jakém poměru. Také se dozvíte, jak s danými typy hlíny pracovat, jak ji dále vypalovat. Kurz výroba vlastní hlíny pro pokročilé není náročný, naopak si při něm odpočinete od starostí.