Kurz keramiky pro děti

Kurz Pro Deti

Kurz keramiky pro děti

Kurz keramiky pro děti bude bavit ty od nejútlejšího věku, až po puberťáky. Děti a hlína to jde k sobě. Nabízíme keramické kurzy pro děti od 6 do 18 let. Dle věku jsou zde rozdílné nabídky na kurzy a jejich techniky. Pro děti od 6 let je možné modelování a tvarování. Nad 8 let je možné už točení na slabším kruhu. Od 12 let se může točit i na dospělém hrnčířském kruhu. Nad 15 let děti zvládají i raku techniky.

U výroby raku keramiky nikdy nic neočekávejme . Maximálně rozvoj změnu a pochopení..

Neznámá osobnost.

Kurz keramiky pro děti zaujme

Kurz keramiky pro děti má širokou a pestrou náplň. Jednotlivé činnosti jsou voleny dle věku dětí. Kurzy jsou individuální a je třeba se domluvit předem telefonicky nebo emailem na počtu zájemců a na technikách, které se děti chtějí naučit. Děti si v kurzu vyzkouší nejrůznější techniky, práci s engobou a glazurami. Mohou vyzkoušet modelování volně z ruky i práci na hrnčířském kruhu. Tento kurz je relaxační i výukový, děti rozhodně zaujme.

Tvůrčí kurz keramiky pro děti je veden v malých skupinkách, k dětem a jejich potřebám je tak přistupováno velmi individuálně. Kurz keramiky pro děti probíhá ve velmi příjemném rodinném prostředí. Tvořit mohou dle předloh i vlastní fantazie. Pro výrobu používáme různé druhy hlín, děti se mají možnost seznámit i s jejich výrobou.

Na kurz keramiky pro děti se mohou přihlásit i rodiče, které chtějí s dítětem strávit velice příjemný čas. Děti se naučí pracovat s keramickou hmotou a vytvářet hezké dárky pro své blízké. Tento kurz je vhodný pro jednotlivce i různé kroužky, družiny či školní skupinky. Přihlaste děti na tento kurz, kde si mohou vyzkoušet běžné i netradiční postupy, vytvořit vlastní hrníček, šperk či malou sošku. Seznamte děti zábavnou formou s tímto krásným koníčkem. Při tvorbě mohou relaxovat, naučit se něčemu novému.